مسقط، عمان
مسقط، عمان
+96871529539
International Investment and trade Promotion Company

ABU TAHA and YASIN

Investment consulting in all countries of the Persian Gulf
International investment in the Persian Gulf countries
Export and import of raw materials and pharmaceutical items
Company registration and consulting in the field of public trade

About Us

International Investment and trade Promotion Abu Taha and Yasin Company is business and specialized consulting company based in Oman.

The company was established to guide investors and compatriots who intend to export in Oman, Import to Oman, Job creation, Registration of investment and construction company in Oman, Immigration to Oman and purchasing all kinds of goods (pharmaceutical and food).

  Our consultants will provide you their expertise according to the latest economic and political change in Oman.

چرا شرکت طه یاسین؟

تیمی از نخبگان اقتصادی
رویکرد نو آورانه و صنعتی
خدمات اختصاصی یکپارچه
دسترسی به بازار حاشیه خلیج فارس

ما آماده همکاری هستیم

شروع هر همکاری و تعامل سازنده فولان بیسار یک متن در اینجا

تولید کننده هستید و قصد صادرات دارید؟ ما در این زمینه به شما کمک خواهیم کرد

وارد کننده هستید؟ ما در این زمینه به شما کمک خواهیم کرد